Ziurtagiriak

Enplegurako prestakuntza profesionalaren irakaskuntza

Prestakuntza Modulu eta Unitateak:

MODULU 1: ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA EKINTZEN PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA

MODULU 2: MATERIAL, BITARTEKO ETA BALIABIDE DIDAKTIKOAK HAUTATU, GAUZATU, EGOKITU ETA ERABILI

MODULU 3: ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA EKINTZAK EMAN ETA TUTORIZATU

 • Prestakuntza Unitatea 3.1. Enplegurako prestakuntza ekintzak eman
 • Prestakuntza Unitatea 3.2. Enplegurako prestakuntza ekintzak tutorizatu

MODULU 4: IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZAREN PROZESUA EBALUATU ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA PROFESIONALEAN

MODULU 5: LAN ORIENTAZIOA ETA KALITATEA SUSTATU ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA PROFESIONALEAN

MÓDULO 6: IRAKASKUNTZAKO PRAKTIKA PROFESIONAL EZ LABORALEN MODULUA ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZAN

IKASLEGOAREN SARBIDERAKO IRIZPIDEAK

Ondorengo baldintzetako bat bete beharko du::

 1. Batxilerreko titulua izan
 2. 3. mailako profesionaltasunaren ziurtagiriren bat izan
 3. Familia eta lanbide-arlo bereko 2. mailako profesionaltasun ziurtagiriren bat izan
 4. Goi mailako prestakuntza zikloetara sartzeko baldintza akademikoa bete edo goi mailako zikloetara sartzeko probak gainditu izana
 5. 25 urtetik edota 45 urtetik gorakoak unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana
 6. Prestakuntza probetxuz egiteko ezagutza formatibo edo profesional nahikoak izan, ezarritako arautegiaren arabera.
 • Kodea

  SSCE0110
 • Familia profesionala

  Zerbitzu soziokulturalak eta komunitateari
 • Arlo profesional

  Prestakuntza eta Hezkuntza
 • Erreferentziako kualifikazio profesionala

  SSC448_3 Enplegurako prestakuntzaren irakaskuntza(1096/2011 ED, 2011ko uztailaren 22koa)
 • Kualifikazio profesionala

  3
 • Iraupena

  340 ordu ikaslegal+40 ordu praktiketan